V/v triển khai thực hiện CV số 960-CV/TU ngày 01/10/2021 của Thưởng trực tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 2534/UBND-VP
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện CV số 960-CV/TU ngày 01/10/2021 của Thưởng trực tỉnh ủy
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phương
Tài liệu đính kèm 2534.signed.pdf