V/v tiếp tục vận động nguồn KP xã hội hóa hợp pháp hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2543/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 26/10/2021
Ngày hiệu lực 26/10/2021
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục vận động nguồn KP xã hội hóa hợp pháp hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm 2543.signed.pdf