Báo cáo kq thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 (có chi tiết kèm theo)
Số ký hiệu văn bản 1100/BC-UBND
Ngày ban hành 14/10/2021
Ngày hiệu lực 14/10/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kq thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 (có chi tiết kèm theo)
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Cầm Thị Ngọc Yến
Tài liệu đính kèm 1100.signed.pdf