Báo cáo kq thực hiện công tác tiếp công dân tháng 10/2021
Số ký hiệu văn bản 17/BC-TĐBSM
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kq thực hiện công tác tiếp công dân tháng 10/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Ban tiếp công dân
Người ký duyệt Lò Văn Tiến
Tài liệu đính kèm 17.pdf