Thông báo kết luận của đồng chí Lò Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan ngày 18/10/2021
Số ký hiệu văn bản 344/TB-UBND
Ngày ban hành 18/10/2021
Ngày hiệu lực 18/10/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Lò Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan ngày 18/10/2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Tiến Long
Tài liệu đính kèm 344.signed.pdf