V/v tăng cường công tác quản lý chất thải phát sinh do dịch Covid-19 tại các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 2496/UBND-VP
Ngày ban hành 20/10/2021
Ngày hiệu lực 20/10/2021
Trích yếu nội dung V/v tăng cường công tác quản lý chất thải phát sinh do dịch Covid-19 tại các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm 2496.signed.pdf