V/v phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 2506/UBND-VP
Ngày ban hành 21/10/2021
Ngày hiệu lực 21/10/2021
Trích yếu nội dung V/v phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm 2506.signed.pdf