Về việc đôn đốc, hướng dẫn một số nội dung cuộc thi
Số ký hiệu văn bản 673/BTC
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc đôn đốc, hướng dẫn một số nội dung cuộc thi
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm 673.hướng dẫn nội dung cuộc thi.signed.pdf