Báo cáo tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân tháng 8/2021
Số ký hiệu văn bản 148/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 10/09/2021
Ngày hiệu lực 10/09/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân tháng 8/2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Ban tiếp công dân
Người ký duyệt Phạm Văn Thu
Tài liệu đính kèm 148-bc-ket-qua-tiep-nhan-xu-ly-khieu-nai-to-cao.pdf