Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát của UBMTTQVN huyện về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 27/QĐ-MTTQ
Ngày ban hành 04/03/2021
Ngày hiệu lực 04/03/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát của UBMTTQVN huyện về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Ủy ban bầu cử huyện Sông Mã
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 27.pdf