Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu văn bản 994/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/05/2018
Ngày hiệu lực 07/05/2018
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd-phe-duyet-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2016-huyen-song-ma.pdf