No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 495

UBND tỉnh triển khai kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Nhằm tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2021. Ngày 04/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2021. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.UBND tỉnh yêu cầu các Cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyển, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức viên chức và thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua - Khen thưởng; Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La; Kịp thời biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; các cách làm hay, các mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (CTV)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 100
  • Hôm nay: 4753
  • Trong tuần: 58,332
  • Tất cả: 7,995,184