No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 249

Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng

Ngày 07/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các sở, ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh.

Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120 -KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Nghị quyết số 04 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.           

Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền; của người đứng đầu, của cán bộ, công chức về quyền làm chủ và vai trò của nhân dân; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực; cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” được thực hiện đồng bộ, cụ thể và hiệu quả; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng, phát huy trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác giải quyết đơn thư được tập trung thực hiện, số lượng đơn thư ngày càng giảm (năm 2020 giảm 12% so với năm 2019, tỷ lệ giải quyết đạt 91,9%). Trong 5 năm, tổ chức 1.029 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân...           


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể.           


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân.           

         Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, các cấp ủy và đảng viên đã nâng cao tính tự giác, tự phê bình và phê bình trong Đảng, kịp thời tự sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Việc tổ chức kiểm điểm đã được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình, tập trung vào những vấn đề cấp bách gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân phụ trách. Tác phong, lề lối làm việc của tổ chức đảng, đảng viên được chấn chỉnh, đổi mới góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ các cấp được củng cố. Việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW được gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy cụ thể hóa bằng nội dung trọng tâm, trọng điểm, mang tính đột phá; xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả tạo sự lan tỏa sâu rộng…           

         Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện QCDC ở cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo của chính quyền, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Quán triệt, cụ thể hóa triển khai phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”... Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức Đảng tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; tạo sự chuyển biến ở từng địa phương, đơn vị, trước hết là thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép về phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống, ngăn chặn đẩy lùi đại dịch COVID-19. Chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vi phạm chuẩn mực đạo đức... Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 30 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI…/.

Quốc Tuấn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 65
  • Hôm nay: 4051
  • Trong tuần: 57,630
  • Tất cả: 7,994,482