No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 443

Sơn La quan tâm thực hiện dân chủ, dân vận trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Thời gian qua việc thực hiện dân chủ, dân vận trong cơ quan, đơn vị đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy trí tuệ tập thể và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia góp ý kiến trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Môt buổi tọa đàm về giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tổ chức tại Sơn La.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập; UBND các huyện, thành phố đã soát việc phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận, dân chủ theo quy định. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tháng, quý, đánh giá kết quả đã đạt được trong tháng, trong quý, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho tháng, quý tiếp theo kịp thời, dân chủ. Cán bộ công chức, viên chức được tham gia góp ý vào kế hoạch tháng, quý tiếp theo dân chủ và công khai. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan đơn vị theo đúng theo kế hoạch đề ra; các cơ quan đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra các đơn vị thuộc quyền quản lý. 

 Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện dân chủ, dân vận năm 2020; phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận, dân chủ trong cơ quan, đơn vị; xây dựng các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Thực hiện túc việc tiếp công dân; cơ bản giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của nhân dân; một số cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan đơn vị với nhân dân. 

Việc thực hiện các chế độ chính sách, đào tạo bồi dưỡng, nghỉ chế độ, nghỉ hưu được các cơ quan, đơn vị thực hiện dân chủ, công khai. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo về thực hiện dân chủ, dân vận trong quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; các quan, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) người lao động dưới các hình thức như: tuyên truyền trong các cuộc họp của quan; chuyển văn bản trên phần mềm VNPT tới CBCCVC nghiên cứu thực hiệntổ chức hội nghị đối thoạitiếp dânxử lý đơn thư khiếu nạitố cáo; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã thực hiện đăng tin, bài về thực hiện dân vn, dân chủKết quả từ đầu năm 2020  đến nay đã tổ chức 115 cuộc đối thoại, trong đó sở, ngành 11 cuộc; UBND các huyện thành phố 25 cuộc; xã, phường, thị trấn 77 cuộc; các đơn vị sự nghiệp công lập: 02 cuộc. 

Ban Tiếp công dân tỉnh; Ban tiếp công dân các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành thực hiện tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân. Niêm yết nội quy, lịch tiếp công dân, bố trí cán bộ chuyên trách, làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. Tính đến thời điểm báo cáo toàn tỉnh tiếp 1653 lượt người dân, trong đó các sở, ngành 338 lượt.

Diệp Hương

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 120
  • Hôm nay: 4831
  • Trong tuần: 58,410
  • Tất cả: 7,995,262