No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 405

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

Ngày 22/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2859/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.

Nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; đánh giá những kết quả đã đạt được, mô hình, cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Nội dung tổng kết phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021  bao gồm 08 Đề án như: “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021; “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021; “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021; “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021; “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021; “Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021”; “Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ hoạt động khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”; “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2017 - 2021”.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch  tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, thực hiện việc đánh giá phải bảo đảm tính toàn diện, khoa học, thực chất, hiệu quả; được tiến hành đồng bộ, đảm bảo thiết thực, nghiêm túc, tiết kiệm và đúng tiến độ; phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, dự kiến Tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trong tháng 12/2021.

Chi tiết xem văn bản tại đây: 

Ánh Nguyệt (TH)

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 97
  • Hôm nay: 11608
  • Trong tuần: 151,279
  • Tất cả: 10,897,352