No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 546

Các giải pháp về công tác bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La

Ngày 20/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2562/QĐ-UBND về Kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La.

Trên địa bàn tỉnh đã có 01 Khu công nghiệp Mai Sơn đang hoạt động, hiện nay đang tổ chức thi công, xây dựng Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, dự kiến quý IV năm 2021 sẽ đi vào vận hành; Khu công nghiệp Mai Sơn đang có 05 cơ sở đang hoạt động, trong đó 04 cơ sở không phát sinh nước thải sản xuất;  01 cơ sở Nhà máy chế biến tinh bột sắn BHL có phát sinh nước thải công nghiệp, đối với cơ sở này đã đầu tư Hệ thống thu gom, xử lý nước thải công nghiệp và được UBND tỉnh cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định. Đối với Cụm công nghiệp, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 03 Cụm công nghiệp, gồm các huyện: Mộc Châu, Mường La, Gia Phù , tuy nhiên số lượng cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp ít, nước thải thải phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt, không phát sinh nước thải công nghiệp. Đối với các cơ sở thuộc đối tượng lắp đặt Hệ thống quan trắc tự động, liên tục UBND tỉnh Sơn La đã yêu cầu các cơ sở tiến hành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, có camera theo dõi, truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường và có đánh giá không có cơ sở trong danh mục điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Sơn La đã được đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sử dụng phương pháp ủ sinh học làm phân Compost với công suất 80 tấn/ngày. Đối với rác thải sinh hoạt phát sinh tại địa bàn các huyện được thu gom, vận chuyển về các bãi chôn lấp rác thải trên địa bàn. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải mới tập trung ở đô thị, thị trấn, mở rộng các xã ven đô thị, thị trấn; chất thải rắn chưa được phân loại tại nguồn; ý thức, trách nhiệm của một bộ phận nhân dân chưa cao, chưa có sự tham gia tích cực của cộng đồng; tiến độ đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp các bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị theo tiêu chuẩn bãi chôn lấp hợp vệ sinh còn chậm.

Do đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh hóa chất, phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật; Có biện pháp tăng cường công tác bảo vệ môi trường đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chợ và các khu thương mại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường và tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường.

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng thẩm quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, chú trọng tập trung vào Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các hoạt động thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn ... Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn các tổ, bản trên địa bàn xây dựng hương ước, quy ước gắn với bảo vệ môi trường. Tổ chức vận động, tuyên truyền, hướng dẫn xử lý rác thải sinh hoạt, bao bì hóa chất bảo vệ thực vật, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ quan doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện, thành phố./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 161
  • Hôm nay: 6235
  • Trong tuần: 154,093
  • Tất cả: 9,978,857