No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 47

Đề án phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 18/6//2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quan điểm chỉ đạo của tỉnh: Chăn nuôi là ngành sản xuất chủ lực của nông nghiệp, đóng vai trò quan trọng đảm bảo an ninh dinh dưỡng, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát triển chăn nuôi phải sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên đất đai, khí hậu, nước; bảo vệ môi trường sinh thái và phù hợp với quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, bảo đảm an ninh dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. Phát triển chăn nuôi theo hướng nông nghiệp thông minh, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; chuyển đổi nhanh, bền vững từ hình thức chăn nuôi nông hộ quy mô nhỏ sang chăn nuôi tập trung với hình thức gia trại, trang trại; gắn sản xuất với thị trường, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện an sinh xã hội và phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị thông qua việc liên kết sản xuất, đảm bảo các mục tiêu cơ bản về phúc lợi cho người chăn nuôi và người tiêu dùng. Phát triển chăn nuôi phải theo cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy lợi thế của từng huyện, thành phố; gắn với hệ thống chính sách đảm bảo huy động cao các nguồn lực xã hội, trước hết là vốn, đất đai, lao động… nhằm phát huy sức mạnh sự hỗ trợ của nhà nước; Khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư phát triển chăn nuôi bền vững trên cơ sở kết.

Hình thành và phát triển các vùng chăn nuôi phù hợp với đặc điểm và lợi thế của địa phương nhằm khai thác lợi thế về đất đai, lao động và các giống vật nuôi phù hợp ở các vùng sinh thái và huy động được các nguồn lực tham gia phát triển chăn nuôi; Tập trung phát triển sản phẩm chăn nuôi có lợi thế và khả năng cạnh tranh như sữa, bò thịt, dê, lợn, gia cầm, ong... đồng thời phát triển sản phẩm chăn nuôi đặc sản của địa phương. Phát triển chăn nuôi với quy mô, cơ cấu đàn hợp lý, tạo sự dịch chuyển mang tính bền vững từ phương thức chăn nuôi phân tán, quy mô nhỏ sang phương thức chăn nuôi tập trung với quy mô gia trại, trang trại, công nghiệp; Nâng cao hiệu quả và gia tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi; Đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm, khống chế có hiệu quả các bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi nhằm tạo sinh kế, an sinh và thu nhập chủ yếu cho người dân địa phương, thích ứng với biến đổi khí hậu, hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu đến năm 2025 giá trị sản xuất ngành chăn nuôi chiếm 40% tổng giá trị sản xuất ngành  nông nghiệp; Mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 5 - 6%/năm. Mục tiêu đến năm 2030 giá trị sản xuất ngành chăn nuôi chiếm 50% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp; Mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 6 - 7%/năm.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (T.H)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 5093
  • Trong tuần: 50,806
  • Tất cả: 8,016,763