No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 37

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn tỉnh Sơn La”

Nhằm kiểm soát, phòng chống tốt dịch bệnh bảo đảm phát triển chăn nuôi hiệu quả, bền vững góp phần cung cấp thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và chủ động hội nhập sâu rộng với quốc tế. Ngày 14/6//2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1257/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La”

Nội dung của Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y giai đoạn 2021 - 2030,  trên địa bàn tỉnh Sơn La”, hệ thống Thú y các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La được kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực, bảo đảm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thú y có hiệu lực, hiệu quả; kiểm soát, phòng chống tốt dịch bệnh bảo đảm phát triển chăn nuôi hiệu quả, bền vững góp phần cung cấp thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và chủ động hội nhập sâu rộng với quốc tế.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả, nâng cao năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y trên địa bàn tỉnh Sơn La theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực, phù hợp với thực tiễn tại địa phương, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (T.H)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 5898
  • Trong tuần: 51,612
  • Tất cả: 8,017,569