No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 152

Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2021

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ  số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2021. Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND về khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2021.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế kết quả Chỉ số PAPI năm 2020 và cải thiện các chỉ số nội dung, nâng cao thứ hạng Chỉ số PAPI năm 2021, phấn đấu xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao trở lên. UBND tỉnh đề nghị Kế hoạch được triển khai đồng bộ ở các cấp; tập trung trọng điểm tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải đảm bảo thiết thực hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương; trong quá trình thực hiện xác định mức độ hài lòng của cá nhân phải đảm bảo thực chất, phản ánh đúng thực trạng hiệu quả hoạt động của nền hành chính. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách pháp luật; góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu phục vụ tổ chức và công dân tốt hơn.

UBND tỉnh đề nghị các cấp các ngành, UBND các cấp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về kết quả Chỉ số PAPI năm 2020, đặc biệt các chỉ số nội dung thành phần liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2021; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về việc nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2021./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (T.H)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 5998
  • Trong tuần: 51,711
  • Tất cả: 8,017,668