No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 48

Kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Để đảm bảo việc cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch này cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021; Xây dựng, tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính tỉnh đáp ứng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh; Cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến, không dùng tiền mặt, bằng nhiều phương tiện khác nhau khi sử dụng dịch vụ công của tỉnh; Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Hỗ trợ, hướng dẫn, phổ cập kỹ năng để người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến nhằm nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến của mỗi dịch vụ công..., để đạt được kết quả đó các cơ quan, sở, ngành cần thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Thống nhất các biểu mẫu, thành phần hồ sơ trong quy trình điện tử giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; hoàn thiện việc xây dựng, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. Xây dựng, cung cấp đầy đủ 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4...  Kết nối Cổng dịch vụ công tỉnh Sơn La với Cổng dịch vụ công với hệ thống chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP), đáp ứng chức năng đăng nhập một lần SSO và tích hợp đồng bộ trạng thái xử lý của tất cả hồ sơ thủ tục hành chính. Kết nối, tích hợp Cổng dịch vụ công tỉnh Sơn La với Cổng dịch vụ công Quốc gia, các hệ thống thanh toán đáp ứng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. Thực hiện tuyên truyền, quảng bá để thu hút đông đảo nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia các dịch vụ công trực tuyến.

Việc thực hiện Kế hoạch nhằm huy động sự tham gia vào cuộc của tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, phục vụ cải cách hành chính. Đảm bảo việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 không trùng lặp với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 do cơ quan Trung ương đã triển khai theo ngành dọc...Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính khi có nhu cầu, tiết kiệm chi phí, thời gian, đồng thời giúp tổ chức, công dân có thể nắm bắt tình hình, tiến độ giải quyết hồ sơ, hạn chế phát sinh tiêu cực, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (T.H)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 85
  • Hôm nay: 5399
  • Trong tuần: 51,112
  • Tất cả: 8,017,069