No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 156

Vân Hồ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác cải cách hành chính tiếp tục được huyện Vân Hồ triển khai có hiệu quả. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao rõ rệt, cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức.

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính tiếp tục được UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện. Ngày 28/01/2021, UBND huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021; chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền Thông - Văn hóa, thường xuyên cập nhật, phối hợp tổ chức tuyên truyền các văn bản chỉ đạo mới của các cấp, các ngành và xây dựng các bản tin về công tác cải cách hành chính; Chỉ đạo Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của huyện đăng tải, cập nhật hàng ngày văn bản chỉ đạo của UBND huyện, tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện, cập nhật quy trình giải quyết thủ tục hành chính để đăng tải kịp thời trên Cổng thông tin điện tử huyện.

Tính đến ngày 25/5, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện đã sản xuất 47 chương trình truyền hình với trên 317 lượt tin, bài, phóng sự; 119 chương trình truyền thanh với trên 503 lượt tin, bài, phóng sự; 95 chuyên mục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”; “Chính sách và cuộc sống”; “Nhìn ra huyện Bạn”;  “Quốc phòng - An ninh”,  “Xây dựng nông thôn mới”; 11 chương trình ca nhạc cuối tuần; xây dựng 5 Trang cơ sở phát trên sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Sơn La.  Đối với công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa: Sản xuất được 14 tin, bài truyền hình tuyên truyền công tác bầu cử phát trên sóng truyền hình của huyện. Xây dựng 21 chuyên mục "Bầu cử - Ngày hội của toàn dân" duy trì thời lượng phát trên sóng truyền thanh của huyện và truyền thanh các xã, bản (từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần); Tổ chức 14 lượt xe tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 14 xã trên địa bàn.

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tiến hành rà soát quy trình thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị phụ trách, kịp thời niêm yết công khai các thủ tục hành chính cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tại bảng niêm yết công khai của cơ quan, đơn vị, đồng thời gửi cho Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của huyện để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử để thuận lợi cho tổ chức và công dân trong việc tìm hiểu và tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính. Ngày 31/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng và ban hành Quyết định số 72/QĐ-UBND của UBND huyện về ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, và UBND các xã đảm bảo hiệu quả không gây phiền hà cho người dân và tổ chức. Nhằm đảm bảo việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có tính quy phạm đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch phối hợp, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành và các văn bản sửa đổi bổ sung theo quy định. Đã tiến hành triển khai 14 buổi tuyên truyền đến các địa bàn trọng điểm theo kế hoạch đã đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có liên quan thực hiện nghiêm túc quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2021: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận: 1.725 hồ sơ (trong đó tiếp nhận mới: 1.693 hồ sơ), số hồ sơ đã giải quyết 1.593 hồ sơ, đang xử lý 132 hồ sơ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã đã tiếp nhận  13.557 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết 13.542  hồ sơ, đang xử lý 15 hồ sơ.

Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, ngày 28/01/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 61/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2021. Tiến hành tổ chức thực hiện kiểm tra theo ba hình thức là: Tự kiểm tra, kiểm tra trực tiếp và kiểm tra đột xuất. Đã tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức, lấy đó làm thước đo về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính. Bộ máy hành chính đã phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức có nhiều đổi mới; cải cách tài chính công đã đạt được kết quả tích cực góp phần tăng cường kỷ luật tài chính, từng bước tăng tính minh bạch trong thực hiện ngân sách.

Như Thủy

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 72
  • Hôm nay: 5950
  • Trong tuần: 59,533
  • Tất cả: 7,996,385