No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 90

Những kết quả đạt được sau triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, hướng về người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động, phối hợp với cơ quan chức năng và người sử dụng lao động tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (diễn ra từ ngày 01-31/5/2021), bám sát với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” góp phần bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người lao động và an toàn doanh nghiệp, thu hút nhiều người lao động quan tâm; khẳng định vai trò và vị thế của tổ chức Công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động, cũng như trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc “Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021”; Hướng dẫn số 17/HD-TLĐ ngày 22/02/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc “Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trong các cấp công đoàn. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã ban hành Hướng dẫn số 90/HD-LĐLĐ ngày 31/3/2021 Hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh “Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021”. Chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh Sơn La.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo công đoàn các cấp làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh; 100% công đoàn cấp trên cơ sở có kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 nhất là lao động, sản xuất trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động, không để dịch bệnh lây lan trong công nhân lao động. Các đơn vị tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tại nơi làm việc để tuyên truyền, nhắc nhở công nhân, viên chức, lao động thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, chủ động tự tổ chức kiểm tra an toàn máy móc, nhà xưởng, đầu tư trang bị phương tiện sản xuất hiện đại, xây dựng phương án và nội quy an toàn phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

Trong Tháng hành động về vệ sinh an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 đã có 06 cuộc phỏng vấn, 26 bản tin và 12 bài viết được phát và đăng tải trên truyền hình và báo địa phương, Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh; treo 150 băng rôn, khẩu hiệu và phát 200 tờ áp phích về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn trực thuộc đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt việc hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền cho người sử dụng lao động và người lao động hiểu và nắm được mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.Thông qua công tác tuyên truyền của tổ chức công đoàn đã góp phần để doanh nghiệp, công nhân lao động và người dân biết đến Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời nâng cao nhận thức của cả người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngay từ đầu năm, các liên đoàn lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động phát động các các phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động như phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Các công đoàn cơ sở đã tổ chức vận động đoàn viên, người lao động tích cực đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Việc tổ chức các phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua về nội dung bảo hộ lao động được các cấp công đoàn thực hiện nghiêm túc, tạo không khí thi đua sôi nổi thiết thực trong công nhân viên chức lao động, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, điển hình là Công ty cổ phần May Phù Yên, Công ty cổ phần Chè Chiềng Ve, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La...

Trong Tháng hành động, các cấp công đoàn đã tổ chức giám sát, tham gia, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch Covid -19 tại 55 doanh nghiệp. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát cho thấy, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, có quy mô lớn thường thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động hơn các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn. Đồng thời, qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cho thấy ý thức của người sừ dụng lao động và người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động đã tăng lên môi trường lao động sản xuất an toàn hơn, góp phần tăng năng suất lao động và phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững.

Trong thời gian tới, Liên đoàn lao động các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn vệ sinh lao động để nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động, từ đó có các hành động cụ thể nhằm cải thiện điều kiện lao động ngày một tốt hơn cho người lao động. Thường xuyên kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh về công tác an toàn vệ sinh lao động; chỉ đạo công đoàn các cấp tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, kiểm tra, tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định về an toàn lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tại các đơn vị.

Như Thủy

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 68
  • Hôm nay: 4489
  • Trong tuần: 58,068
  • Tất cả: 7,994,920