No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 36

Đẩy mạnh hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu với Lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông Văn hóa các huyện, thành phố triển khai lồng ghép công tác vì sự tiến bộ phụ nữ với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành về công tác vì sự tiến bộ phụ nữ. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động các gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

Các đơn vị đã kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, ban hành kế hoạch triển khai hoạt động năm 2021. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với từng đơn vị, địa phương, đảm bảo bình đẳng giới và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền tiếp tục rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, tham mưu giới thiệu với cấp uỷ trong công tác quy hoạch cán bộ nữ, cử cán bộ nữ đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ, năng lực, chuyên môn gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phi hợp với Công đoàn cơ quan Sở lựa chọn và đề nghị Công đoàn viên chức tỉnh khen thưởng 01 gia đình nữ công chức tiêu biểu tại Hội nghị gặp mặt biểu dương gia đình cán bộ công chức viên chức, người lao động tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2021).

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu với Lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc; Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Truyền thông Văn hóa các huyện, thành phố lồng ghép tuyên truyền về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ với tuyên truyền hưởng ứng “Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3”, kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chng bạo lực gia đình với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa", hướng dẫn cơ sở tuyên truyền và thực hiện các tiêu chí về xây dựng Gia đình văn hóa, bản, tổ dân phố văn hóa (trong đó có tiêu chí về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ...), lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp dân của bản, tiu khu; hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xe lưu động, sơ kết, tng kết. Trong đợt tuyên truyền Ngày Quốc tế hạnh phúc toàn tỉnh căng treo được 120 băng zôn, khẩu hiệu; tổ chức 01 chương trình văn nghệ tuyên truyền các tiêu chí ứng xử trong gia đình tại xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã với gần 1.000 người dân trên địa bàn tham gia cổ vũ và nghe tuyên truyền;...

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo duy trì hoạt động và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động được 144 mô hình phòng, chống bạo lực bạo gia đình, (Trong đó 112 mô hình theo chun của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, 32 mô hình hoạt động độc lập) với 445 Câu lạc bộ gia đình phát trin bn vững, 445 nhóm phòng chống bạo lực gia đình; 1.069 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, 79 đường dây nóng ở cơ sở. Trong đó các mô hình đã triển khai tốt công tác tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ...

Trong 6 tháng cuối năm, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục lồng ghép triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019 gắn với tuyên truyền về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ... nâng cao nhận thức của người dân và huy động cộng đồng tham gia thúc đẩy bình đẳng giới. Đảm bảo các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và công tác gia đình không có định kiến giới; tiếp tục rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, tham mưu giới thiệu quy hoạch cán bộ nữ, cử cán bộ nữ đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ, năng lực, chuyên môn gắn với đy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Như Thủy

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 88
  • Hôm nay: 5097
  • Trong tuần: 58,676
  • Tất cả: 7,995,528