No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 115

Đảm bảo cấp nước an toàn vùng nông thôn

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các bộ ngành, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo cấp nước an toàn để thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn trên địa bàn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 

Năm 2013, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo cấp nước an toàn theo Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập ban chỉ đạo cấp nước an toàn. Hàng năm thực hiện có cập nhật bổ sung từ chỉ đạo Chính phủ và Ban chỉ đạo cấp nước an toàn được kiện toàn để phù hợp với hoạt động của các ngành trên địa bàn tỉnh.

Việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông được chú trọng. Ban chỉ đạo đã xây dựng và thực hiện các kế hoạch truyền thông có chuyên mục về đảm bảo cấp nước an toàn nông thôn và triển khai thực hiện thông qua các hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng đối với sử dụng tài nguyên nước. Tổ chức lồng ghép nội dung cấp nước an toàn trong các lớp tập huấn quản lý vận hành hàng năm trên địa bàn tỉnh; phát hàng tờ rơi, tranh ảnh tuyên truyền về cấp nước an toàn cho UBND các xã, Ban quản lý công trình cấp nước, các doanh nghiệp tham gia quản lý công trình cấp nước; hướng dẫn một số doanh nghiệp đang quản lý khai thác công trình cấp nước lập kế hoạch cấp nước an toàn cho công trình.

Việc cải tạo hệ thống cấp nước cũ đã được quan thực hiện quan thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra, vốn vay WB”, trong giai đoạn 2016 – 2020 đã nâng cấp chất lượng nước đạt quy chuẩn (QCVN 02: 2009/BYT) cho 23 công trình cấp cho 17.180,0 hộ dân nông thôn.

Đồng thời, tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm từ các hoạt động canh tác sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến đầu nguồn nước các công trình cấp nước tập trung nông thôn; xử lý nghiêm những vi phạm về khoan giếng tại các hộ gia đình không đúng quy định tự phát, tuyên truyền, nhắc nhở và áp dụng hình thức xử phạt các hộ sản xuất kinh doanh nông nghiệp gây ô nhiễm nguồn nước lấn chiếm, chặt phá khu vực đầu nguồn cấp nước công trình.

Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La đã tranh thủ nguồn vốn tài trợ của các tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ xã hội hóa cấp nước nông thôn triển khai 2015-2016; Đã hợp tác tiếp nhận và lắp đặt 02 thiết bị lọc nước của Hiệp hội nước Ôxtrâylia cho các trường Tiểu học; THCS xã Chiềng La, Nong Lay huyện Thuận Châu, và 01 kiốt lọc nước trung tâm xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tiếp tục thực hiện cấp nước sinh hoạt cho dân cư nông thôn đạt và giữ mức tỷ lệ 95% trở lên, nâng tỷ lệ cấp nước đạt quy chuẩn cho các hộ dân nông thôn đạt 60%. phấn đấu phát triển bền vững nguồn cấp nước, công trình cấp nước và bền vững tỷ lệ cấp nước; lập kế hoạch cấp nước an toàn cho các công trình cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn cho 20% tổng số công trình; đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước sạch tiết kiệm và an toàn. Phối hợp với các trường học tổ chức các buổi đào tạo ngoại khóa giới thiệu cho học sinh, sinh viên ý nghĩa và tầm quan trọng của nước sạch và các vấn đề bảo vệ môi trường.

Như Thủy

 

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 75
  • Hôm nay: 5511
  • Trong tuần: 51,224
  • Tất cả: 8,017,181