No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 974

Lũy kế đến hết tháng 11/2021 trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La có 3.060 doanh nghiệp hoạt động

Trong tháng 11/2021, ước tiếp nhận và xử lý 192 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó, 100% tổng số hồ được đăng ký qua mạng điện.

Trong tháng, 44 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc được thành lập. Lũy kế đến tháng 11/2021 toàn tỉnh có là 379 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập mới, trong đó 248 doanh nghiệp, 131 đơn vị trực thuộc với tổng vốn đăng ký trên 379 tỷ đồng, vốn bình quân 11,8 tỷ đồng/01 doanh nghiệp. Trong tháng 11/2021 có 12 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký giải thể tăng; 02 doanh nghiệp đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng kinh doanh; số lượt hồ sơ đăng ký thay đổi là 134 lượt. Lũy kế đến hết tháng 11/2021 tổng số doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh là 3.060 doanh nghiệp, trong đó: số doanh nghiệp đang kê khai nộp thuế là 2.514 doanh nghiệp.

Số hợp tác xã (HTX) thành lập mới tháng 11/2021 là 07 HTX, lũy kế 11 tháng đầu năm 2021 có 92 HTX thành lập mới. Các HTX trên địa bàn chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Tổng số Hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh đến hết tháng 11/2021 là 746 HTX, trong đó: 615 hợp tác xã kê khai nộp thuế, 131 HTX ngừng hoạt động.

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 197
  • Hôm nay: 12244
  • Trong tuần: 151,915
  • Tất cả: 10,897,988