No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1Quyết định
Ngày bắt đầu: 26/07/2021
Ngày kết thúc: 26/08/2021
Lượt xem:0
2Tờ trình
Ngày bắt đầu: 26/07/2021
Ngày kết thúc: 26/08/2021
Lượt xem:0
3Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 24/07/2021
Ngày kết thúc: 24/08/2021
Lượt xem:0
4Tờ trình
Ngày bắt đầu: 23/07/2021
Ngày kết thúc: 23/08/2021
Lượt xem:3
5Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 23/07/2021
Ngày kết thúc: 23/08/2021
Lượt xem:2
6Báo cáo
Ngày bắt đầu: 23/07/2021
Ngày kết thúc: 23/08/2021
Lượt xem:8
7Quyết định
Ngày bắt đầu: 21/07/2021
Ngày kết thúc: 21/08/2021
Lượt xem:2
8Quyết định
Ngày bắt đầu: 21/07/2021
Ngày kết thúc: 21/08/2021
Lượt xem:4
9Tờ trình
Ngày bắt đầu: 21/07/2021
Ngày kết thúc: 21/08/2021
Lượt xem:2
10Quyết định
Ngày bắt đầu: 19/07/2021
Ngày kết thúc: 19/08/2021
Lượt xem:32
11Quyết định
Ngày bắt đầu: 16/07/2021
Ngày kết thúc: 16/08/2021
Lượt xem:20
12Quyết định
Ngày bắt đầu: 09/07/2021
Ngày kết thúc: 09/08/2021
Lượt xem:18
13Tờ trình
Ngày bắt đầu: 09/07/2021
Ngày kết thúc: 09/08/2021
Lượt xem:30
14Quyết định
Ngày bắt đầu: 08/07/2021
Ngày kết thúc: 08/08/2021
Lượt xem:43
15Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 07/07/2021
Ngày kết thúc: 07/08/2021
Lượt xem:65
16Tờ trình
Ngày bắt đầu: 07/07/2021
Ngày kết thúc: 07/08/2021
Lượt xem:50
17Quyết định
Ngày bắt đầu: 30/06/2021
Ngày kết thúc: 30/07/2021
Lượt xem:246
18Tờ trình
Ngày bắt đầu: 30/06/2021
Ngày kết thúc: 30/07/2021
Lượt xem:83
19Quyết định
Ngày bắt đầu: 29/06/2021
Ngày kết thúc: 29/07/2021
Lượt xem:80
20Tờ trình
Ngày bắt đầu: 29/06/2021
Ngày kết thúc: 29/07/2021
Lượt xem:74
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/06/2021
Ngày kết thúc: 22/07/2021
Lượt xem:91
2Tờ trình
Ngày bắt đầu: 22/06/2021
Ngày kết thúc: 22/07/2021
Lượt xem:75
3Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/06/2021
Ngày kết thúc: 22/07/2021
Lượt xem:93
4Quyết định
Ngày bắt đầu: 18/06/2021
Ngày kết thúc: 18/07/2021
Lượt xem:208
5Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 13/06/2021
Ngày kết thúc: 13/07/2021
Lượt xem:88
6Quyết định
Ngày bắt đầu: 01/06/2021
Ngày kết thúc: 01/07/2021
Lượt xem:217
7Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 11/06/2021
Ngày kết thúc: 11/07/2021
Lượt xem:91
8Tờ trình
Ngày bắt đầu: 11/06/2021
Ngày kết thúc: 11/07/2021
Lượt xem:89
9Quyết định
Ngày bắt đầu: 31/05/2021
Ngày kết thúc: 30/06/2021
Lượt xem:87
10Quyết định
Ngày bắt đầu: 27/05/2021
Ngày kết thúc: 27/06/2021
Lượt xem:37
11Tờ trình
Ngày bắt đầu: 27/05/2021
Ngày kết thúc: 27/06/2021
Lượt xem:41
12Quyết định
Ngày bắt đầu: 24/05/2021
Ngày kết thúc: 24/06/2021
Lượt xem:68
13Tờ trình
Ngày bắt đầu: 24/05/2021
Ngày kết thúc: 24/06/2021
Lượt xem:51
14Quyết định
Ngày bắt đầu: 19/05/2021
Ngày kết thúc: 19/06/2021
Lượt xem:36
15Quyết định
Ngày bắt đầu: 18/05/2021
Ngày kết thúc: 18/06/2021
Lượt xem:35
16Quyết định
Ngày bắt đầu: 18/05/2021
Ngày kết thúc: 18/06/2021
Lượt xem:59
17Báo cáo
Ngày bắt đầu: 12/05/2021
Ngày kết thúc: 12/06/2021
Lượt xem:51
18Tờ trình
Ngày bắt đầu: 12/05/2021
Ngày kết thúc: 12/06/2021
Lượt xem:42
19Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 12/05/2021
Ngày kết thúc: 12/06/2021
Lượt xem:50
20Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 27/04/2021
Ngày kết thúc: 27/05/2021
Lượt xem:98
21Tờ trình
Ngày bắt đầu: 27/04/2021
Ngày kết thúc: 27/05/2021
Lượt xem:63
22Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 17/04/2021
Ngày kết thúc: 17/05/2021
Lượt xem:91
23Tờ trình
Ngày bắt đầu: 17/04/2021
Ngày kết thúc: 17/05/2021
Lượt xem:68
24Quyết định
Ngày bắt đầu: 12/04/2021
Ngày kết thúc: 12/05/2021
Lượt xem:73
25Tờ trình
Ngày bắt đầu: 12/04/2021
Ngày kết thúc: 12/05/2021
Lượt xem:61
26Tờ trình
Ngày bắt đầu: 08/04/2021
Ngày kết thúc: 08/05/2021
Lượt xem:76
27Quy định
Ngày bắt đầu: 12/04/2021
Ngày kết thúc: 12/05/2021
Lượt xem:108
28Báo cáo
Ngày bắt đầu: 08/04/2021
Ngày kết thúc: 08/05/2021
Lượt xem:64
29Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 08/04/2021
Ngày kết thúc: 08/05/2021
Lượt xem:66
30Báo cáo
Ngày bắt đầu: 08/04/2021
Ngày kết thúc: 08/05/2021
Lượt xem:43
31Quyết định
Ngày bắt đầu: 07/04/2021
Ngày kết thúc: 07/05/2021
Lượt xem:71
32Tờ trình
Ngày bắt đầu: 07/04/2021
Ngày kết thúc: 07/05/2021
Lượt xem:59
33Tờ trình
Ngày bắt đầu: 05/04/2021
Ngày kết thúc: 05/05/2021
Lượt xem:69
34Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 05/04/2021
Ngày kết thúc: 05/05/2021
Lượt xem:60
35Báo cáo
Ngày bắt đầu: 05/04/2021
Ngày kết thúc: 05/05/2021
Lượt xem:36
36Quyết định
Ngày bắt đầu: 05/04/2021
Ngày kết thúc: 05/05/2021
Lượt xem:60
37Tờ trình
Ngày bắt đầu: 05/04/2021
Ngày kết thúc: 05/05/2021
Lượt xem:50
38Quyết định
Ngày bắt đầu: 02/04/2021
Ngày kết thúc: 02/05/2021
Lượt xem:68
39Tờ trình
Ngày bắt đầu: 02/04/2021
Ngày kết thúc: 02/05/2021
Lượt xem:45
40Thuyết minh
Ngày bắt đầu: 30/03/2021
Ngày kết thúc: 30/04/2021
Lượt xem:44
41Báo cáo
Ngày bắt đầu: 30/03/2021
Ngày kết thúc: 30/04/2021
Lượt xem:49
42Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 30/03/2021
Ngày kết thúc: 30/04/2021
Lượt xem:63
43Tờ trình
Ngày bắt đầu: 30/03/2021
Ngày kết thúc: 30/04/2021
Lượt xem:72
44Quyết định
Ngày bắt đầu: 27/03/2021
Ngày kết thúc: 27/04/2021
Lượt xem:91
45Tờ trình
Ngày bắt đầu: 29/03/2021
Ngày kết thúc: 29/04/2021
Lượt xem:40
46Quy định
Ngày bắt đầu: 29/03/2021
Ngày kết thúc: 29/04/2021
Lượt xem:51
47Quyết định
Ngày bắt đầu: 29/03/2021
Ngày kết thúc: 29/04/2021
Lượt xem:74
48Tờ trình
Ngày bắt đầu: 10/03/2021
Ngày kết thúc: 10/04/2021
Lượt xem:70
49Báo cáo
Ngày bắt đầu: 22/03/2021
Ngày kết thúc: 22/04/2021
Lượt xem:65
50Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 22/03/2021
Ngày kết thúc: 22/04/2021
Lượt xem:80
12345678910...
Video tuyên truyền


THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 163
  • Hôm nay: 5670
  • Trong tuần: 59,249
  • Tất cả: 7,996,101