No title... No title... No title... No title... No title...
 • 23/07/2021

  Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.

  Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Huyện Thuận Châu đã tập trung thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, chú trọng giải quyết thủ tục hành chính, nỗ lực tổ chức điều hành, quản lý quỹ ngân sách Nhà nước đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

 • 23/07/2021

  Hội thảo về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên một số lĩnh vực chủ yếu của tỉnh Sơn La

  Ngày 22/7/2021, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Hội thảo “Một số vấn đề về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên một số lĩnh vực chủ yếu của tỉnh Sơn La theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”. Hội thảo do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

 • 22/07/2021

  Dịch vụ công trên địa bàn huyện Thuận Châu được quan tâm cải thiện

  Nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, huyện Thuận Châu không ngừng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao… đáp ứng nhu của nhân dân trên địa bàn.

 • 22/07/2021

  Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

  Ngày 21/7/2021, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. Đồng chí Nguyễn Huy Anh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác 1169, Trưởng đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Tổ công tác 1169; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

 • 20/07/2021

  Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch Cải cách hành chính ngành Công thương

  Công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Công thương luôn được lãnh đạo Sở chỉ đạo sát sao quyết liệt nên đã  có nhiều chuyển biến, tích cực. Góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, xây  dựng văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong thực hiện nhiệm  vụ, thường xuyên rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tạo  điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân. 6 tháng đầu năm sở đã hoàn thành 34/39 nhiệm vụ, đạt 87,1% so với kế hoạch đã đề ra trong năm 2021.

 • 19/07/2021

  Ngành giáo dục tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phù hợp

  Trong 6 tháng đầu  năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tuyên truyền các nội dung cải cách hành chính (CCHC) trong trong cơ quan Sở, các Phòng giáo dục  và đào tạo huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc bằng nhiều hình thức phù hợp.  

 • 15/07/2021

  Sơn La quan tâm cải cách tổ chức bộ máy

  Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy tỉnh Sơn La thường xuyên rà soát, sắp xếp lại và kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị trực thuộc theo quy định tại Nghị quyết số 18- NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và các văn bản hướng dẫn thi hành, từng bước khắc phục những chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

 • 14/07/2021

  Thanh tra tỉnh tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính

  Thời gian qua công tác CCHC tại Thanh tra tỉnh được tập trung chỉ đạo triển khai bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh tiến độ thực hiện đạt kế  hoạch đề ra.

 • 13/07/2021

  Quý II/2021 trên địa bàn toàn tỉnh tiếp nhận giải quyết 187.483 thủ tục hành chính

  Quán triệt nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; quan tâm, chú trọng và kịp thời triển khai các nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

 • 13/07/2021

  Tỉnh Sơn La tập trung triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật

  Để triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật và các Kế hoạch để triển khai thực hiện từng nội dung công việc.Trên cơ sở các văn bản, kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với lĩnh vực, phạm vi quản lý nhà nước của từng ngành, địa phương. Từ đó, đã từng bước đưa công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật luật đi vào nề nếp, góp phần tích cực cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp ở địa phương.

Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU


Thống kê truy cập
 • Đang online: 74
 • Hôm nay: 5103
 • Trong tuần: 58,682
 • Tất cả: 7,995,534