Lượt xem: 35

Bộ máy hành chính

Bộ máy hành chính
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NẬM MẰN
DANH SÁCH RÀ SOÁT ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ NẬM MẰN
STT Họ và tên
Chức vụ/chức danh Ngày, tháng, năm sinh Đảng viên Chuyên môn nghiệp vụ Trình độ tin học Lý luận chính trị Trình độ quản lý nhà nước Ngoại ngữ Tiếng dân tộc Ghi chú
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13
1 Lò Văn Duân Bí thư Đảng ủy xã 16/9/1985 x ĐH UDCNTTCB TC CV Mông
2 Lò Văn Linh Phó Bí thư Đảng ủy xã 11/1/1984 x TC A TC CV Không
3 Lò Văn Điện Phó Chủ tịch HĐND xã 18/9/1966 x TC B TC CV Thái
4
5 Lò Văn Nước Phó chủ tịch UBND xã 12/6/192 x ĐH UDCNTTCB TC CV Thái
6 Cà Văn Tuấn Chủ tịch MTTQVN xã 26/12/1988 x TC B TC CV B Thái
7 Lò Thị Phượng Chủ tịch Hội LHPN xã 18/9/1981 x ĐH UDCNTTCB TC CV Mông
8 Lò Văn Thành Bí thư ĐTNCSHCM xã 6/2/1989 x B TC CV Thái
9 Vì Văn Hoan Chủ tịch Hội CCB xã 1/2/1980 x ĐH UDCNTTCB TC CV Đang học
10 Lò Văn Dựng Chỉ huy trưởng quân sự xã 22/7/1990 x TC TC TC CV Đang học
11 Lò Văn Hùng Công chức Tài chính - Kế toán xã 15/3/1969 x ĐH A SC 0 Không
12 Dạ Bả Hụ Công chức VP - TK xã 19/6/1987 Ký sư Bằng nghề TC CV Mông
13 Lò Văn Sâm Công chức VP - TK xã 3/10/1984 x ĐH B SC CV Thái
14 Hà Văn Óng Công chức VP - TK xã 20/2/1969 x TC A TC CV Không
15 Lò Văn Thức Công chức VP - TK xã 12/10/1992 x A SC CV B Thức
16 Cà Thị Kinh Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã 11/12/1991 ĐH B SC CV C Thái
17 Sùng A Vừ Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã 9/7/1989 x ĐH B SC CV Môgn
18 Cầm Thị Hương Lan Công chức Địa chín xã 27/6/1993 x ĐH UDCNTTCB SC CV B Mông
19 Vì Văn Minh Công chức Địa chính xã 13/6/1988 ĐH B CV B Thái
20 Ngô Xuân Hữu Công chức Văn hóa xã hội xã 25/10/1990 x B TC CV B Thái
21 Lường Thị Sáng Công chức TBXT xã 4/8/1991 B SC CV B Mông

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 63
  • Tất cả: 7,246