Lượt xem: 75

Đảng ủy xã Nậm Mằn tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Thực hiện theo Kế hoạch số 79-KH/HU ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Ngày 30/9/2021 Đảng ủy xã Nậm Mằn đã tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” . Chủ trì Hội nghị là đồng chí Lò Văn Duân – Bí thư Đảng ủy. tham gia học tập Chuyên đề có các cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách. Ngoài ra còn có các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị đồng chí bí thư Đảng ủy triển khai bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 01-KL/TW ngày 1/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tài liệu học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và các tài liệu khác do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và phát hành.

Cũng tại Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh nội dung học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác Đảng năm 2021, đề nghị toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc triển khai học tập và đạt hiệu quả cao.

Toàn cảnh Hội trường Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Tác giả:Xuân Hữu - VHXH
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 65
  • Tất cả: 7,248