Lượt xem: 197

Lãnh đạo UBND xã Nậm Ty khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Ty khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Chủ tịch UBND xã Khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Họ và tên: Lò Văn Doan.

Ngày, tháng, năm sinh: 05/05/1981.

Giới tính: Nam;           Dân tộc: thái.

Nơi sinh: Bản Pàn, Nậm Ty, Sông Mã, Sơn La.

Nơi ĐKHKTT: Bản Pàn, Nậm Ty, Sông Mã, Sơn La.

Trình độ VH: 12/12;   Trình độ CM: ĐH;   LLCT: TC;   Tin học: SC;   QLNN: Chuyên viên;    Tiếng dân tộc thiểu số: Mông.

2. Phó Chủ tịch UBND xã Khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Họ và tên: Quàng Văn Hà.

Ngày, tháng, năm sinh: 19/12/1972.

Giới tính: Nam;           Dân tộc: thái.

Nơi sinh: Bản Pàn, Nậm Ty, Sông Mã, Sơn La.

Nơi ĐKHKTT: Bản Pàn, Nậm Ty, Sông Mã, Sơn La.

Trình độ VH: 12/12;   Trình độ CM: ĐH;   LLCT: TC;   Tin học: UDCNTT Cơ bản;   QLNN: Chuyên viên;    Tiếng dân tộc thiểu số: Mông.

3. Phó Chủ tịch UBND xã Khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Họ và tên: Tòng Văn Diên.

Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1979.

Giới tính: Nam;           Dân tộc: thái.

Nơi sinh: Bản Nà Tòng, Nậm Ty, Sông Mã, Sơn La.

Nơi ĐKHKTT: Bản Nà Tòng, Nậm Ty, Sông Mã, Sơn La.

Trình độ VH: 12/12;   Trình độ CM: ĐH;   LLCT: TC;   Tin học: UDCNTT Cơ bản;   QLNN: Chuyên viên;    Tiếng dân tộc thiểu số: Mông.

Tác giả: VP ĐU xã
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 8
  • Trong tuần: 42
  • Tất cả: 4,896