Thường trực HĐND xã Nậm Ty khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Chủ tịch HĐND xã Khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Họ và tên: Lò Văn Đoán

Ngày, tháng, năm sinh: 16/02/1964.

Giới tính: Nam;           Dân tộc: thái.

Nơi sinh: Bản Pàn, Nậm Ty, Sông Mã, Sơn La.

Nơi ĐKHKTT: Bản Pàn, Nậm Ty, Sông Mã, Sơn La.

Trình độ VH: 12/12;   Trình độ CM: TC;   LLCT: TC; QLNN: Chuyên viên;  Tiếng dân tộc thiểu số: Mông.

2. Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

ọ và tên: Lường Văn Sam

Ngày, tháng, năm sinh: 10/06/1964.

Giới tính: Nam;           Dân tộc: thái.

Nơi sinh: Bản Nà Tòng, Nậm Ty, Sông Mã, Sơn La.

Nơi ĐKHKTT: Bản Nà Tòng, Nậm Ty, Sông Mã, Sơn La.

Trình độ VH: 12/12;   Trình độ CM: TC;   LLCT: TC; QLNN: Chuyên viên;  Tiếng dân tộc thiểu số: Mông.Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 27
  • Trong tuần: 61
  • Tất cả: 4,915
Đăng nhập