Khen thưởng thành tích trong triển khai, thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"

Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 5/10/2020 về Khen thưởng thành tích trong triển khai, thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"

 

Xem chi tiết tại đây: 

Q-%20so%203119.pdf

Tin tức

     

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 395
  • Trong tuần: 3,110
  • Tất cả: 800,788
Đăng nhập