Nghị quyết về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết số 06/NQ-UBBC ngày 20/4/2021 của Ủy ban bầu cử huyện Sông Mã về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem chi tiết tại đây: NQ%2006%20UBBC%20l%E1%BA%ADp%20v%C3%A0%20c%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%20danh%20s%C3%A1ch%20ch%C3%ADnh%20th%E1%BB%A9c%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%E1%BB%A9ng%20c%E1%BB%AD%20%C4%91%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20H%C4%90ND%20huy%E1%BB%87n.pdf

Tin tức

     

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 284
  • Trong tuần: 2,999
  • Tất cả: 800,677
Đăng nhập