PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN SÔNG MÃ

 
 

- Họ tên: Nguyễn Công Viên

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Sinh ngày: 12/10/1982

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ Lý luận, chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0942423359

- Email: viennc.songma@sonla.gov.vn

   

- Họ tên: Mạc Thị Loan

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Sinh ngày: 15/01/1977

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0838017487

- Email: loanmt77.songma@sonla.gov.vn

   

- Họ tên: Lường Thị Quang Vinh

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Sinh ngày: 12/01/1982

- Dân tộc: Lào

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0834916699

- Email: vinhltq.songma@sonla.gov.vn

   

- Họ tên: Hoàng Thị Loan

- Chức vụ: Kế toán

- Sinh ngày: 22/07/1968

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0918331140

- Email:

   

- Họ tên: Nguyễn Thị Nga

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 16/03/1982

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0329930728

- Email: ngant.songma@sonla.gov.vn

   

- Họ tên: Hà Văn Hiếu

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 30/9/1985

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0947122122

- Email: hieuhv.songma@sonla.gov.vn

 
 

- Họ tên: Đỗ Mạnh Trường

- Chức vụ: Bảo vệ

- Sinh ngày: 06/09/1984

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0985645778

- Email: truongtnmt09@gmail.com

   

- Họ tên: Đoàn Thị Thu

- Chức vụ: Văn Thư

- Sinh ngày: 05/05/1984

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ Lý luận, chính trị:

- Điện thoại: 0948122133

- Email: thudt84.songma@sonla.gov.vn


 

II. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tin tức

     

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 758
  • Trong tuần: 3,273
  • Tất cả: 1,194,784
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang