VĂN PHÒNG HĐND - UBND

VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN

LÒ VĂN TIẾN

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Sinh năm: 1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0945.588.717; 0983.389.569

- Email: tienlv.songma@sonla.gov.vn

NGUYỄN TIẾN LONG

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Sinh năm: 1986

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0936.491.886

- Email: longnt.songma@sonla.gov.vn

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Sinh ngày: 1986

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0843.864.917

- Email: nhungnth.songma@sonla.gov.vn

LÒ VĂN HÒA

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Sinh ngày: 20/4/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0832.643.993; 0976.582.006

- Email: hoalv.songma@sonla.gov.vn

 BÀNH TRỌNG THẮNG

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 23/6/1979

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0868 537 336

- Email: thangbt.songma@sonla.gov.vn.

 

 SỘNG BẢ PHỔNG

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Sinh ngày: 10/9/1988.

- Dân tộc: Mông.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0375603783.

- Email: phongsb.songma@sonla.gov.vn

 LÒ VĂN LINH

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh năm: 1995

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0989.902.910

- Email: linhlv.songma@sonla.gov.vn

ĐINH THỊ THỦY

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 13/7/1998

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0832.940.998

- Email: thuydt.songma@sonla.gov.vn

LÒ THỊ NGUYỆT

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 18/12/1990

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0989552515

- Email: nguyetlt.songma@sonla.gov.vn

CẦM THỊ HƯƠNG LAN

- Chức vụ: Chuyên viên

- Sinh ngày: 1993

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0336494695

- Email: lancth.songma@sonla.gov.vn

ĐOÀN THỊ THÙY HƯƠNG

- Chức vụ: Kế toán

- Sinh ngày: 08/11/1988

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0968.008.588

- Email: thuyhuongdl@gmail.com

  VŨ THỊ TUYẾT MAI

- Chức vụ: Văn thư

- Sinh năm1968

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ Lý luận, chính trị:

- Điện thoại: 0837.802.468

- Email: maivtt.songma@sonla.gov.vn

 

II. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN sÔNG MÃ


Tin tức

     

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 205
  • Trong tuần: 3,988
  • Tất cả: 1,188,891
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3836132 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang