Sông Mã thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05

 

(Ảnh: Toàn cảnh hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

 

Để Chỉ thị 05 được nhận thức một cách sâu sắc và thực hiện nghiêm túc từ huyện đến các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với quán triệt Nghị quyết TW 4, khóa XII, về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đến toàn thể cán bộ chủ chốt toàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05, của Bộ Chính trị tại cơ sở. Trong đó tập trung vào chuyên đề cụ thể của từng năm. Chuyên đề năm 2017 là “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; và năm 2018 là “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Cùng với công tác học tập, quán triệt huyện Sông Mã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức thành công hội thi: “ Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp y tế học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”; hội thi “ Chúng cháu với Bác Hồ kính yêu”; “ Chúng cháu kể chuyện Bác Hồ”. Đài TT – TH huyện xây dựng và phát sóng 20 tin, 2 bài phóng sự về học tập tư tưởng Bác. Đưa nội dung tư tưởng, đạo đức phong cách HCM vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo; bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn cũng đã tổ chức rà soát bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức ngày càng thiết thực bám sát điều kiện thực tế của cơ quan đơn vị.

Nhờ triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo Bác mà nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đã nâng lên rõ rệt. Việc học tập theo Bác giờ đây không còn phải đôn đốc, nhắc nhở mà đã tác động sâu vào ý thức của mỗi người.

Trong năm 2017 - 2018, BTV Huyện ủy cũng đã đăng ký với BTV Tỉnh ủy thực hiện 2 nội dung đột phá đó là: Rà soát điều chỉnh quy hoạch, khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất và thực hiện tốt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT đối với địa bàn cấp xã và xuất khẩu nhãn ra thị trường quốc tế. Các tổ chức cơ sở đảng đăng ký nội dung đột phá năm với BTV huyện ủy. Trong đó, các nội dung đăng ký tập trung vào công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế địa phương và cải cách hành chính. Tứ đó, đã góp phần quan trọng trong công tác củng cố hệ thống chính trị, xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Đến nay toàn huyện có 61 tổ chức cơ sở đảng, 575 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 6.729 đảng viên. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng hợp lý, cơ cấu  tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt kế hoạch đạt ra. Giá trị sản xuất tăng 9,2%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 1.190 tỷ đồng, hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 830 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn trên 92 tỷ đồng. Toàn huyện đã trồng mới 2. 019 ha cây ăn quả các loại, nâng tổng diện tích cây ăn quả của huyện lên 6.631 ha, trong đó nhãn 5.563 ha. Hiện có 28 hợp tác xã nông nghiệp; có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ việc cụ thể hóa thành nhiệm vụ của từng địa phương, từng đơn vị, từng ngành cụ thể mà đã có thêm nhiều điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Như vậy, sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 bước đầu cho thấy các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nội dung này một cách nghiêm túc, bám sát tinh thần của chỉ thị, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy và đều xác định đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng; không dừng lại ở những chỉ đạo chung chung mà xác định đúng những vấn đề nổi cộm bức xúc để tập trung giải quyết. Trong đó, nổi lên vai trò trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu là hết sức quan trọng.

Khẳng định rằng, phát huy những kết quả đạt được qua 02 năm thực hiện Chỉ thị 05, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Xây dựng huyện Sông Mã ngày càng ổn định về chính trị, mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, thực sự là một phên dậu vững chắc ở vùng viên giới phía bắc của Tổ quốc./.

 

                                                T/h: Ngô Hà- Đài TTTH Sông Mã

Tin tức

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 487
  • Trong tuần: 2,671
  • Tất cả: 264,310
Đăng nhập