# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 426/TB-UBND Thông báo công khai đấu giá Quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sông Mã 10/08/2017
2 419/TB-UBND Thông báo kết quả xét tuyển dụng viên chức Đài Truyền thanh - Truyền hình năm 2017 01/08/2017
3 414/TB-UBND Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục&đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2017 31/07/2017
4 335/TB-UBND Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục&đào tạo năm 2017 31/07/2017
5 328/TB-UBND Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sông Mã 26/07/2017
6 203/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Trao quyền, đón nhận và ký kết thỏa thuận thương mại sản phẩm Nhãn mang Nhãn hiệu chứng nhận "Nhãn Sông Mã" 07/07/2017
7 1205/TL-BTC Thể lệ Hội thi "Nhãn ngon, an toàn năm 2017" 17/07/2017
8 211/KH-BTC Kế hoạch tổ chức Hội thi "Nhãn ngon, an toàn năm 2017" 17/07/2017
9 316/TB-HĐTD Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 18/07/2017
10 315/TB-UBND Thông báo danh sách người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2017 18/07/2017