# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
31 2388/QĐ-UBND Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Sơn La, về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vu chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La 10/10/2016
32 2273/QĐ-UBND Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La, về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 23/09/2016
33 1899/QĐ-UBND Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh, về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 08/08/2016
34 1358/QĐ-UBND Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La, về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch tỉnh Sơn La 08/06/2016
35 1359/QĐ-UBND Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày ngày 08 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La, về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 08/06/2016
36 Quyết định số 1134/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Sông Mã 10/05/2016
37 742/QĐ-UBND Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La, về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La 30/03/2016
38 994/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 26/04/2016