# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
41 242/TB-UBND Thông báo tuyển dụng nhân viên văn thư thuộc sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2016 17/08/2016
42 1899/QĐ-UBND Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh, về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 08/08/2016
43 1358/QĐ-UBND Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La, về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch tỉnh Sơn La 08/06/2016
44 1359/QĐ-UBND Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày ngày 08 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La, về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 08/06/2016
45 Kế hoạch số 116/KH-UBND Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng rừng năm 2017 trên địa bàn huyện Sông Mã 03/06/2016
46 01/NQ-UBBC Nghị quyết số: 01/NQ-UBBC, ngày 25/5/2016 của Ủy ban bầu cử huyện Sông Mã, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 25/05/2016
47 37/KH-BCĐ Kế hoạch, Thể lệ, câu hỏi và gợi ý đáp án cuộc thi "Tìm hiểu về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Sơn La 18/05/2016
48 Quyết định số 1134/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Sông Mã 10/05/2016
49 742/QĐ-UBND Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La, về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La 30/03/2016
50 QUYẾT ĐỊNH: V/v: Công bố chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sông Mã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đơn vị bầu cử