Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

Sông Mã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng

( 28-11-2018 10:28:00  )
 
Nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của tài nguyên rừng đối với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, thời gian qua huyện Sông Mã luôn quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phòng cháy - chữa cháy rừng. Những năm gần đây, diện tích rừng trên địa bàn luôn được bảo vệ, phát triển tốt, hiện tượng chặt phá, xâm hại tài nguyên rừng đã giảm đáng kể.

Huyện Sông Mã hiện có trên 60.237 ha rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên 58.977 ha, rừng trồng 1.260 ha. Để làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng hàng năm UBND huyện Sông Mã đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó góp phần triển khai kịp thời các quy định về luật bảo vệ - phát triển rừng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng tại các xã trên địa bàn, đặc biệt chú trọng công tác phòng chống cháy rừng. Bên cạnh đó, Công tác giao đất, giao rừng, thực hiện chính sách quản lý, bảo vệ rừng của các chủ rừng và chính quyền địa phương thực hiện kịp thời, góp phần nâng cao ý thức quản lý và bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư.

 

( Ảnh: Rừng ở Sông Mã được bảo vệ tốt)

Là một trong những xã có diện tích rừng lớn, Xã Mường Cai hiện có 9.270 ha rừng, trong đó có 6 nghìn ha rừng phòng hộ, 1.500 ha rừng bảo tồn, 1.770 ha rừng sản xuất. Với mục tiêu bảo vệ tốt diện tích rừng hiện còn, nhiều năm nay, công tác quản lý và bảo vệ rừng được Đảng bộ xã đưa vào Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo các bản thành lập 18 đội xung kích bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng tại 18 bản, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Xây dựng phương án PCCCR và từ xã đến bản và chủ rừng, phân công trực chỉ huy 24/24h nhất là các ngày cao điểm. Đồng thời, phối hợp với lực lượng kiểm lâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân, tổ chức ký cam kết giữa chủ tịch UBND xã với 18 trưởng bản và giữa trưởng bản với 1.013 chủ hộ gia đình trên toàn xã về bảo vệ rừng gắn với phòng cháy, chữa cháy rừng, chủ động chuẩn bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy từ các gia đình.

 

( Ảnh: Các lực lượng tuần tra bảo vệ rừng tại xã Mường Cai- Sông Mã)

Hạt kiểm lâm huyện Sông Mã là lực lượng thường trực trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Hàng năm đơn vị luôn chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu với UBND huyện để xây dựng phương án bảo vệ và phát triển rừng. Để bảo vệ và phát triển tốt diện tích rừng hiện có, Hạt kiểm lâm huyện đã bố trí cán bộ kiểm lâm phụ trách 19 xã, thị trấn thường xuyên bám sát địa bàn, xuống các bản tuyên truyền cho người dân hiểu được các chính sách, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, không đốt, phá rừng làm nương rẫy trái phép. Bên cạnh đó, các vụ vi phạm lâm luật đều được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, do vậy tình trạng khai thác rừng trái phép, các vụ phá rừng làm nương rẫy trên địa bàn đã giảm hẳn.

 

( Ảnh: Hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng của cán bộ hạt kiểm lâm Sông Mã)

Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trong thời gian tới huyện Sông Mã sẽ chỉ đạo việc thực hiện tốt công tác giao cây giống để trồng rừng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tham gia trồng rừng; tuyên truyền pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, công tác khuyến lâm đến người dân./.

T/h: Ngô Hà - Trung tâm TT-VH Sông Mã