Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

Sông Mã thực hiện tốt chính sách người có công

( 07-03-2018 02:44:00  )
 
Trong những năm qua, chế độ, chính sách đối với các gia đình và người có công với cách mạng luôn được Đảng bộ, chính quyền huyện Sông Mã quan tâm chăm lo, tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc cùng hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

  

 Lãnh đạo huyện Sông Mã thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã Mường Hung.
 

Sông Mã hiện có 239 người có công với cách mạng, gồm 136 thương binh, bệnh binh, 81 thân nhân liệt sỹ, 3 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày, 19 người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học... Ngoài ra, còn có 1.615 người tham gia kháng chiến được Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến, người tham gia bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần. Do vậy, việc chăm lo đời sống mọi mặt cho các đối tượng người có công được xác định là trách nhiệm, nghĩa vụ của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan trong công tác giải quyết, thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công và phát triển sâu rộng phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”.

Phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo người có công với cách mạng trên địa bàn được duy trì thường xuyên; các cấp, các ngành, địa phương trong huyện chủ động thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình chính sách khi có việc hiếu, việc hỉ, ốm đau hay gặp khó khăn đột xuất; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên rà soát từ cơ sở, kịp thời nắm bắt mọi thông tin hướng dẫn thực hiện thủ tục, hồ sơ để chủ động điều chỉnh, chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng, không để xảy ra tình trạng kéo dài thời gian; các chế độ phụ cấp, trợ cấp hằng tháng đối với người có công luôn được đảm bảo đúng, đủ, kịp thời; 100% con em đối tượng chính sách đều được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công. Từ năm 2017 đến nay, 254 người được chi trả trợ cấp hằng tháng, với trên 447 triệu đồng; cấp trên 230 triệu đồng cho 214 người được hưởng chế độ điều dưỡng và cấp dụng cụ chỉnh hình, 100% người có công đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán, Ngày thương binh - liệt sĩ, cùng với thực hiện tốt việc chuyển quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện đều thăm hỏi, tặng quà động viên 879 lượt gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công; tổ chức đưa người có công đi điều dưỡng tập trung tại các trung tâm điều dưỡng; lập danh sách đề nghị thực hiện chế độ điều dưỡng tại gia đình cho 190 đối tượng chính sách theo đúng quy định của Nhà nước... Đẩy mạnh phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, các hoạt động chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; hằng năm, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân đóng góp vào quỹ “đền ơn, đáp nghĩa” gần 475 triệu đồng.
 
Với những việc làm thiết thực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc  huyện Sông Mã đã và đang thực hiện tốt chính sách đối với người có công, cụ thể hóa việc làm một cách nghiêm túc, nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái”, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đây là sự tri ân tới các thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc.

 Theo baosonla.org.vn