Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

Sông Mã chung tay xoá bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

( 01-12-2017 10:03:00  )
 
Thời gian qua, huyện Sông Mã đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận về bình đẳng giới. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn diễn biến phức tạp. Hướng tới mục tiêu bình đẳng giới, một trong những giải pháp quan trọng là cả xã hội hãy chung tay hành động chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Đó cũng chính là chủ đề chính của “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước (từ ngày 15/11 đến 15/12). Đây là dịp để các cơ quan, tổ chức và mọi người trong xã hội, đặc biệt là nam giới nâng cao nhận thức để thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. 

(Hình ảnh 1 buổi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái của Hội LHPN xã Chiềng Sơ)

Huyện Sông Mã đã ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể và các xã, thị trấn nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử về giới. Tạo cơ hội cho phụ nữ phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với đặc điểm, tình hình, như: Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển KT – XH; chỉ đạo các cấp, ngành ban hành văn bản hướng dẫn về đào tạo cán bộ, quy hoạch cán bộ, dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ... UBND huyện ban hành kế hoạch sô 41 ngày 7/02/2017 trong kế hoạch đó đã đưa ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017. Trong tháng 5 huyện đã phối hợp với Sở văn hoá thể thao và du lịch tổ chức tập huấn cho 80 cộng tác viên của 80 bản về công tác gia đình. Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức,  UBND huyện chỉ đạo tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn tham gia viết bài thi, kết quả có hơn 2.500 bài dự thi. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11... với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng và phong phú, như: Lồng ghép trong các chương trình văn hóa, văn nghệ, họp bản, trao đổi về vấn đề bình đẳng giới trong gia đình, nêu gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục đạo đức, lối sống... Các câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Gia đình hạnh phúc”, “Câu lạc bộ không sinh con thứ 3 trở lên” phát triển theo chiều hướng tích cực và hoạt động có hiệu quả… Qua đó, góp phần giúp người dân nhận thức được ý nghĩa của việc giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh, từng bước xác lập mối quan hệ bình đẳng trong ứng xử vợ, chồng, xây dựng gia đình văn hóa, tiến bộ, hạnh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác bình đẳng giới giữa nam và nữ vẫn còn nhiều tồn tại, trong đó nổi cộm là tình trạng xâm hại, bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Theo số liệu thống kê từ năm 2016 đến nay trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra 14 vụ bạo lực gia đình, 13 vụ xâm hại trẻ em, xuất hiện tình trạng mua bán phụ nữ và trẻ em gái qua biên giới. Tuy nhiên, con số này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Chỉ có những vụ việc xảy ra mà gây ra những tổn hại nặng nề, có sự can thiệp của pháp luật mới được thống kê, còn đối với những trường hợp như: xúc phạm về nhân phẩm, bao lực gây thương tích nhẹ thì không có con số thông kê chính xác

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017, huyện Sông Mã đã ban hành kế hoạch triển khai với mục tiêu thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội vào công tác bình đẳng giới. Vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Khuyến khích, kêu gọi mọi người cùng lên tiếng, cùng hành động để giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng. Góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020…

Để việc tổ chức Tháng hành động năm 2017 thực sự là điểm nhấn tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong xã hội, các cấp các ngành các địa phương cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Bên cạnh đó, cần tổ chức tập huấn kiến thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại các xã, bản có nguy cơ cao về bất bình đẳng giới, nâng cao kỹ năng truyền thông về bình đẳng giới đối với cán bộ làm công tác bình đẳng giới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật về bình đẳng giới nhằm kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm pháp luật, kêu gọi mọi người thay đổi thái độ im lặng, hãy hành động để thông điệp “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương” được lan tỏa trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cộng đồng./.

                                                Thực hiện: Ánh Nguyệt – Đài TTTH Sông Mã