Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

Khai mạc Liên hoan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu xuất sắc huyện Sông Mã lần thứ II – Năm 2018

( 29-09-2018 12:23:00  )
 
Thực hiện Kế hoạch số 744/KH-UBND ngày 17/8/2018 của UBND huyện Sông Mã về tổ chức Liên hoan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu xuất sắc huyện Sông Mã lần thứ II – Năm 2018. Sáng ngày 29/9/2018, UBND huyện Sông Mã đã tổ chức khai mạc Liên hoan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu xuất sắc huyện Sông Mã lần thứ II – Năm 2018.

(Các đội thi nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức Liên hoan)

 

Liên hoan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu xuất sắc huyện Sông Mã lần thứ II – Năm 2018 được tổ chức nhằm tôn vinh, biểu dương những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đồng thời đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, vị trí, vai trò của phong trào. Là dịp để các đơn vị gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những cách làm hay, những biện pháp hữu hiệu để thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Khẳng định việc phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương khóa XI về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tham gia Liên hoan có 25 đội thi với 283 diễn viên của 54 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu xuất sắc 5 năm giai đoạn 2013 – 2018. Mỗi đội sẽ trải qua 3 phần thi: Tự giới thiệu; Tìm hiểu kiến thức; Năng khiếu Ca – Múa – Nhạc.

Liên hoan sẽ diễn ra trong 2 ngày 29- 30/9/2018 tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện Sông Mã./.

T/h: Kiều Dung - VHTT Sông Mã