Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận cơ sở

( 16-08-2017 11:50:00  )
 
Ngày 14/8/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Dân vận huyện uỷ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận cho các đồng chí là trưởng các đoàn thể của 19 xã, thị trấn. 

 

Tham gia lớp tập huấn có 100 học viên là trưởng các đoàn thể của 19 xã, thị trấn. Lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 14/8 đến ngày 16/8/2017, các học viên được nghiên cứu, trao đổi 6 nội dung về: Công tác dân vận của tổ chức cơ sở Đảng trong thời kỳ mới; Công tác dân vận của chính quyền cấp xã và viện xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở xã, phường, thị trấn; Công tác dân vận với đồng bào theo tôn giáo; Công tác vận động đồng bào dân  tộc thiểu số; Vận động quần chúng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ sở làm tốt công tác dân vận và vận dụng có hiệu quả những kiến thức đã được bồi dưỡng vào các hoạt động thực tiễn ở cơ sở mình. Theo kế hoạch, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và lớp bồi dưỡng sẽ bế giảng vào ngày 16/8/2017./.

T/h: Văn Thành - Thu Thuỷ