Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

Huyện Sông Mã - Tập huấn nghiệp vụ dân số - KHHGĐ năm 2017

( 14-07-2017 07:48:00  )
 
Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Dân số - KHHGĐ trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Đồng thời nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền vận động và truyền thông thay đổi hành vi cho đội ngũ làm công tác Dân số - KHHGĐ các xã, thị trấn huyện Sông Mã. 

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 24/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn huyện Sông Mã giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 8/11/2016 của UBND huyện Sông Mã kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 24/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn huyện Sông Mã giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 04/4/2017 Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã về việc tổ chức, thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn huyện Sông Mã năm 2017. Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ huyện Sông Mã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ dân số - KHHGĐ năm 2017 cho 05 cán bộ chuyên trách và 117 cộng tác viên Dân số - KHHGĐ các bản.

- Lớp thứ nhất: Ngày 15, 16/6/2017: Gồm 02 xã Huổi Một và Nà Nghịu, tổng số 66 học viên (02 cán bộ chuyên trách và 64 cộng tác viên, trong đó Huổi Một 24 cộng tác viên, Nà Nghịu 40 cộng tác viên).

- Lớp thứ hai: Ngày 19, 20/6/2017: Gồm 03 xã Pú Bẩu, Đứa Mòn và Mường Lầm, tổng số 56 học viên (03 cán bộ chuyên trách và 53 cộng tác viên, trong đó Pú Bẩu 9 cộng tác viên, Đứa Mòn 28 cộng tác viên, Mường Lầm 16 cộng tác viên).

 

(Đ/c Nguyễn Đình Ngưu - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện lên lớp tập huấn tại xã Nà Nghịu)

Tại buổi tập huấn các đồng chí trong Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ huyện, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện đã truyền tải các nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về chính sách dân số, chức năng nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách xã, của cộng tác viên bản, Những kiến thức cơ bản về dân số - KHHGĐ; Kỹ năng truyền thông tư vấn ở cơ sở; Kỹ năng thu thập, cập nhật thông tin vào sổ A0 và lập phiếu thu tin, báo cáo hàng tháng.

Trong quá trình tập huấn, các cộng tác viên Dân số - KHHGĐ đã tiến hành thảo luận, trao đổi và chia sẻ về những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác truyền thông dân số - KHHGĐ cũng như những khó khăn, vướng mắc từ thực tế ở cơ sở để được giải đáp, tư vấn tháo gỡ kịp thời.

Sau khi tập huấn 100% cán bộ chuyên trách, cộng tác viên Dân số - KHHGĐ hiểu rõ được nội dung, chức trách nhiệm vụ của mình. Vận dụng các kiến thức đã được tập huấn, nâng cao năng lực để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, Chính quyền trong công tác Dân số - KHHGĐ./.

                                                                 T/h: Lại Thị Thu Hương