Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

Huổi Một xây dựng “xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế”

( 26-06-2017 10:55:00  )
 
Xã Huổi Một có 24 bản với trên 7.137 nhân khẩu, trong đó có 5 dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, Sinh Mun, Kinh cùng sinh sống. Với mục tiêu phấn đấu xây dựng xã đạt các tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2016, trong những năm qua xã Huổi Một đã tích cực, chủ động trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực Y tế, an sinh xã hội, phát huy nội lực để phát triển kinh tế, văn hóa cùng nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội, đặc biệt đã nỗ lực xây dựng “xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế”, góp phần tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Xã đã tổ chức, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số129/KH-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của UBND huyện về việc xây dựng xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2016 theo “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020” trên địa bàn huyện Sông Mã. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm hỗ trợ chuyên môn của Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện, các nội dung, tiêu chí quốc gia về y tế xã của Huổi Một từng bước được triển khai và được nâng cao dần về chất lượng. Theo đánh giá của Đoàn thẩm định đánh giá kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2015 của huyện Sông Mã, thời điểm tháng 10/2016 xã Huổi Một đã thực hiện đạt 10/10 tiêu chí với tổng số điểm là 87/100 điểm. UBND tỉnh công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế (theo Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế).

Sáng ngày 10/6/2017, xã Huổi Một đã long trọng tổ chức Lễ Công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Đình Ngưu - UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện. Đến dự buổi lễ có các đồng chí Lê Việt Trung - UVBTV huyện ủy, Trưởng Công an huyện; đồng chí Ngô Đình Huyển - HUV, Chánh Thanh tra, nguyên Bí thư đảng ủy xã Huổi Một; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị y tế, lãnh đạo UBND, Trạm Y tế một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện; phóng viên Đài truyền thanh – Truyền hình huyện đưa tin.

 

Tại buổi Lễ đồng chí Nguyễn Đình Ngưu - UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chuyển trao Giấy Chứng nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế đến năm 2020 cho xã Huổi Một; thay mặt UBND huyện đồng chí nhiệt liệt biểu dương thành tích của Đảng bộ, chính quyền và  nhân dân các dân tộc xã Huổi Một đã đạt được. Biểu dương sự cố gắng của tập thể y tế xã, nhân viên y tế bản; Biểu dương và ghi nhận những đóng góp của nhân dân trong xã; trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự tham gia phối hợp tích cực của các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Tuy đạt được những kết quả quan trọng đạt tiêu chí Quốc gia về y tế, nhưng công tác y tế của xã vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là những chỉ tiêu còn có mặt hạn chế, cần phải tiếp tục nỗ lực cố gắng khắc phục và phải giữ vững danh hiệu này. Để giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được của xã trong năm 2017 và những năm tiếp theo, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị:

Cấp uỷ, chính quyền xã, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được. Định kỳ rà soát, đánh giá lại 10 tiêu chí, giữ vững, củng cố 10 tiêu chí theo quy định của Bộ Y tế. Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã.

Đối vớingành y tế huyện:Tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm tra, hướng dẫn xã Huổi Một, khắc phục những tồn tại để duy trì bền vững kết quả đạt được.

Đối vớiTrạm Y tế xã Huổi Một: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình y tế quốc gia, phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm. Làm tốt công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em và những đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội về BHYT.

Ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện xây dựng xã Huổi Một đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; UBND huyện đã tặng giấy khen cho tập thể Trạm Y tế xã; 02 cá nhân: đồng chí Quàng Văn Lả - Chủ tịch UBND xã và đồng chí Lò Văn Chiến - Viên chức Trạm Y tế xã./.

 T/h:CầmThị Tươi - Phòng Y tế