Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2017

( 30-12-2017 05:52:00  )
 
Ngày 29/12/2017, Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Sông Mã đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Khiển – Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Tại hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; dự thảo Báo cáo kết quả vận động xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện nhận ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2017, Ban chấp hành Hội nông dân huyện Sông Mã đã chỉ đạo cán bộ, hội viên nông dân các dân tộc trong huyện tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân đạt hiệu quả cao. Về trồng trọt, diện tích gieo trồng toàn huyện 27.560 ha đạt 98,57% kế hoạch giao; chăn nuôi duy trì phát triển ổn định đàn gia súc, gia cầm;  vận động hội viên nông dân trồng mới, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ tốt diện tích rừng trồng, rừng tự nhiêm hiện còn và các vùng phòng hộ sung yếu. Ban Chấp hành Hội đã chỉ đạo các cở sở hội tổ chức 965 hội nghị, giao ban và sinh hoạt định kỳ để tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Hội cho hơn 44.350 lượt hội viên tham gia; tổ chức 35 lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn; kết nạp 500 hội viên mới; Chỉ đạo các cơ sở Hội quan tâm xây dựng và sử dụng Quỹ hội đạt hiệu quả cao có: 19/19 cơ sở hội xây dựng được Quỹ hội với 570,850 triệu; 19/19 xã nộp Hội phí đạt 100% kế hoạch.

Cũng tại hội nghị đã khen thưởng 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2017 và tặng quà chia tay 2 đồng chí thôi không tham gia ủy viên BCH Hội Nông dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017./.

T/h: Hoàng Tuấn – Đài TTTH Sông Mã