Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình xã, thị trấn huyện Sông Mã năm 2018

( 18-10-2018 09:33:00  )
 
Nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm, năng lực, hiệu quả hoạt động và cung cấp những kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ, phương pháp cho cán bộ thực hiện công tác gia đình ở cơ sở trong việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác gia đình. Ngày 18/10/2018, huyện Sông Mã đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 95 học viên là Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND, Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch HLH phụ nữ, Bí thư đoàn, cán bộ Văn hóa - Xã hội thực hiện công tác gia đình tại các xã, thị trấn.

(Đ/c Nguyễn Đình Ngưu - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị)

 

Sau khi tham dự lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị thêm: Những kiến thức chung về gia đình; Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống bạo lực gia đình; Hướng dẫn thành lập mô hình phòng, chống, bạo lực gia đình; Kỹ năng thu thập, theo dõi và xử lý số liệu về gia đình; Kỹ năng xử lý vụ bạo hành gia đình tại địa phương; Nhiệm vụ của Cộng tác viên công tác gia đình; Hướng dẫn triển khai Công văn số 355/BTC-HCSN ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình; Xây dựng kế hoạch công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019… để có thể triển khai thực hiện tốt hơn công tác gia đình tại địa phương. Cũng như việc phát hiện, theo dõi, thống kê các chỉ số về gia đình và bạo lực gia đình ở cơ sở. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tiếp tục xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc./.

T/h: Kiều Dung – Phòng VHTT Sông Mã