Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cộng tác viên dân số và gia đình tại huyện Sông Mã

( 14-03-2019 04:42:00  )
 

Thực hiện Kế hoạch số 323/KH-SVH,TT&DL ngày 18/02/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La về tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác gia đình tại huyện Sông Mã, Thuận Châu.

Ngày 14-15/3/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã phối hợp với UBND huyện Sông Mã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho 60 học viên thuộc xã Bó Sinh, Pú Bẩu, Chiềng En, Mường Lầm là trưởng bản, y tế bản thực hiện công tác gia đình.

  

(Toàn cảnh hội nghị tập huấn)

Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được phổ biến các chuyên đề:  Kiến thức chung về gia đình; Những vấn đề chung về bạo lực gia đình và Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Kỹ năng nhận diện bạo lực gia đình; Nhiệm vụ của đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác gia đình ở cơ sở; Kỹ năng xử lý vụ bạo hành gia đình; Kỹ năng thu thập, theo dõi và xử lý số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình... Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên Dân số và Gia đình tại địa bàn huyện./.

T/h: Kiều Dung – Phòng VHTT Sông Mã