Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

Hội nghị phổ biến quán triệt một số văn bản pháp luật mới ban hành năm 2017 và các văn bản pháp luật liên quan về chứng thực

( 27-09-2017 08:54:00  )
 
Ngày 26/9/2017, UBND huyện Sông Mã đã tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt một số văn bản pháp luật mới ban hành năm 2017 và các văn bản pháp luật liên quan về chứng thực. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Ngưu – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo UBND và cán bộ tư pháp 19 xã, thị trấn.

(Đồng chí Nguyễn Đình Ngưu – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị)

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của Luật đấu giá tài sản; Luật chứng và các văn bản liên quan về chứng thực; Luật an toàn thông tin mạng; Luật thống kê; quy định số 619 của thủ tướng chính phủ về xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07 của Bộ tư pháp ngày 28/7/2017 quy định về điểm số hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật.

Việc tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt một số văn bản pháp luật mới đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn về các văn bản pháp luật mới ban hành, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện./.

                              T/h: Ánh Nguyệt – Đài TTTH Sông Mã